0
5,500,000 تومان

سیستم های فازی در متلب Matlab

بدون امتیاز 0 رای
4,500,000 تومان
0
4,500,000 تومان

یادگیزی ماشین با Python

بدون امتیاز 0 رای
4,900,000 تومان
0
4,900,000 تومان