7%
تخفیف

Eclipse

بدون امتیاز 0 رای
4,190,000 تومان
0
4,190,000 تومان

ICDL دوره کاربر ارشد رایانه

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان
0
1,700,000 تومان

PHP

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان
0
3,500,000 تومان

Revit – رویت

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان
0
4,000,000 تومان

vim

بدون امتیاز 0 رای
3,890,000 تومان

Vim یک نرم افزار منبع باز است که برای استفاده هم در واسط خط فرمان و هم به عنوان ابزاری مستقل…

0
3,890,000 تومان
11%
تخفیف

آموزش ارز دیجیتال- دوره نخبگان ارز دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان
0
980,000 تومان

آموزش بازاریابی اجتماعی، آکادمی Hootsuite

بدون امتیاز 0 رای
5,900,000 تومان
0
5,900,000 تومان
0
5,500,000 تومان