معرفی تمام سرفصل های آموزش رویت معماری

معرفی نرم افزار و آشنایی با مفاهیم پایه

 • معرفی نرم افزار رویت
 • آموزش نصب نرم افزار رویت و پلاگین های آن
 • معرفی محیط های مختلف نرم افزار رویت
 • آشنایی با نسخه های مختلف رویت
 • آشنایی با منوی نرم افزار
 • آشنایی با ریبون و نوار دسترسی سریع
 • آشنایی با پالت Properties
 • آشنایی با Project Browser
 • آشنایی با اصول انتخاب و ویرایش
 • آشنایی با گزینه های selection toggle
 • آشنایی با به Optionها
 • آشنایی با مفهوم Crop Regions

آشنایی با مبانی شروع یک پروژه با رویت

 • نحوه ایجاد و شروع یک پروژه جدید از یک Template
 • آموزش ایجاد پروژه های چند کاربره
 • آموزش تنظیمات پروژه ها
 • آموزش افزودن ترازها
 • آموزش افزودن شبکه شطرنجی Gridها
 • آموزش افزودن ستون ها

آموزش اصول مدلسازی

 • آموزش افزودن دیوارها
 • آموزش استفاده از Snap
 • شناخت انواع دیوارها و خصوصیات آنها
 • آموزش کار با ابزارهای ویرایش دیوار
 • آموزش افزودن درها و پنجره ها
 • آموزش ترسیم با استفاده از Constraintها
 • آموزش افزودن تجهیزات و سرویس های بهداشتی
 • آموزش تنظیم اصولی اتصالات دیوارها

آشنایی با لینک ها، گروه ها و Import

 • آموزش لینک کردن فایل های dwg
 • آموزش ایجاد توپوگرافی بر اساس یک لینک dwg
 • آموزش Import کردن فایل های CAD
 • آموزش ایجاد یک گروه
 • آموزش قرینه سازی گروه ها
 • آموزش ایجاد لینک های رویت
 • آموزش دوران و انطباق یک لینک رویت
 • آموزش پیاده سازی یک مختصات اشتراکی

آشنایی با اجزای مدلسازی مبتنی بر اسکچ

 • آموزش کار با Floors یا کف ها
 • آموزش ترسیم سقف ها
 • آموزش ایجاد سقف های کاذب
 • آموزش ایجاد سقف های Extrude شده
 • آموزش ایجاد اتصال دیوارها به سقف
 • آموزش کار با پیکان های شیب
 • آموزش ایجاد بازشوها
 • آموزش ایجاد پله های Sketch Base
 • آموزش ایجاد نرده ها
 • آموزش ایجاد پله های Component Base
 • آموزش ایجاد قابلیت های اضافی نرده ها

آموزش ایجاد کنترل گرافیک و مرئی بودن اشیاء و دیوارهای ترکیبی

 • آموزش استفاده از Object Style
 • آموزش کار با Visibility Graphics
 • آموزش کار با قالب های دید یا View Template
 • آموزش Hide و Isolate کردن اشیا در مدلسازی
 • شناخت مفهوم محدوده دید یا View Range
 • آموزش استفاده از ابزار Linework

آموزش اندازه گذاری و جزئیات متن ها

 • آموزش افزودن متن ها
 • آموزش اندازه گذاری
 • آموزش علامت های خاص
 • آموزش کار با Legend ها یا شیت های راهنما
 • آموزش Callou یا ارجاع جزئیات (Detail)
 • آموزش کار با عناصر Detail
 • آموزش استفاده از Array
 • آموزش استفاده از Filled Region

آموزش ایجاد Room،Section،Elevation

 • آموزش افزودن اتاق ها
 • آموزش ایجاد برش و اصلاح آن
 • آموزش ایجاد نما و اصلاح آن

آموزش ایجاد دوربین، تنظیمات خورشید، سایه و ایجاد Solar Study

 • آموزش افزودن دوربین
 • آموزش تنظیم نقاط گریز
 • آموزش ایجاد پرسپکتیو های مختلف
 • آموزش تنظیم خورشید و زوایا تابش برای ایجاد سایه های مناسب

آموزش ایجاد Walkthrough

 • آموزش ایجاد Solar Study
 • آموزش تنظیم Visual Style
 • آموزش شیوه نمایش Sketchy Lines

آموزش کار با برچسب ها و فهرست ها

 • آموزش افزودن برچسب ها
 • آموزش افزودن فهرست ها
 • آموزش ویرایش فهرست ها
 • آموزش کار با فهرست های کلیدی یا Key Schedule

آموزش کار با شیت ها و اصول خروجی گرفتن

 • آموزش افزودن شیت ها
 • آموزش کار با جانگهدار یا Placeholder
 • آشنایی با شبکه راهنما یا Guide Grid
 • آموزش گرفتن خروجی DWF از شیت ها
 • آموزش گرفتن خروجی برای اتوکد
 • آموزش پرینت گرفتن و ایجاد pdf

شناخت مبانی Family

 • شناخت مفاهیم پایه Familyها
 • آموزش استفاده از Template برای ساخت یک Family
 • شناخت کامل Reference Plane، Parameter و Constrain
 • آموزش افزودن احجام صلب یا Solidها
 • آموزش افزودن حفره ها یا Voidها
 • آموزش افزودن Blendها
 • آموزش تکمیل Family

شناخت مبانی Conceptual MASS

 • آشنایی با محیط MASS
 • آشنایی با روش های مختلف مدل سازی به کمک ابزار Create Form
 • آشنایی با Add Profile و Add Edge
 • آموزش اصلاح فرم با استفاده از X-Ray
 • آموزش استفاده از Divided Surface برای ایجاد فرم های خاص

آموزش ایجاد فرم های خاص و پوسته های پارامتریک

 • آموزش ایجاد پوسته های مدرن در نما
 • آموزش ایجاد گره های سنتی با محیط MASS
 • آموزش ایجاد سازه های فضاکار Space Farme

آموزش کار با مواد و متریال

 • آشنایی با مواد Autodesk Materials
 • آموزش نحوه استفاده از متریال های رویت
 • آموزش نحوه بهینه سازی متریال
 • آموزش تنظیم مواد مختلف نظیر شیشه، آجر، سنگ و …

جمع بندی و رفع اشکال

 • جمع بندی و مرور مباحث گفته شده از ابتدای تا انتها در قالب یک پروژه
 • رفع اشکال و پرسش و پاسخ