درباره گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد

  • دانشپذیر گرامی پس از ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی ، گواهینامه پایان دوره مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شما اعطا می گردد.این گواهینامه، بسیار معتبر بوده به طوریکه توسط وزارت علوم  مهر و تایید می گردد و معتبر ترین گواهینامه آموزشی در سطح کشور است.

گواهینامه های پایان دوره در جهت تقویت رزومه بسیار مفید بوده و برای مواردی چون استخدام، ارتقای شغلی ، مهاجرت و …بسیار کاربردی می باشد، ضمن اینکه این گواهینامه ها قابلیت ترجمه رسمی با   مهر و تایید دادگستری را دارا می باشد.

گواهینامه های موسسه آموزش عالی خلاقان جوان  از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار بوده  تا جایی که این گواهینامه ها با ترجمه دادگستری ارائه شده و همچنین با مهر و هولوگرام وزارت علوم به دانش پذیران اعطا می گردد.
ترجمه رسمی گواهینامه برای امور مهاجرت بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد و اکثر کشور های دنیا این نوع گواهینامه را به عنوان امتیاز محسوب می کنند.

تمام مدارکی که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر و تایید  می‌ شود؛ قابل ترجمه رسمی و تأیید از سوی وزارت دادگستری و وزارتخارجه است.