دوره جامع تولید محتوا به صورت صفر تاصد

سرفصل دوره :
آموزش سناریو نویسی.تصویر برداری .صدابرداری
آموزش نرم افزار گرافیکی شامل:فتوشاپ .appطراحی موبایل
آموزش نرم افزارهای تدوین :پریمیر.appتدوین موبایل
شبکه های اجتماعی وانتشار