موسسه آموزشی خلاقان جوان

موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان در سال 1386 شروع به فعالیت نموده و با ارائه خدمات متنوع آموزشی در زمینه های مدیریت ، کارآفرینی ، حقوق ، زبان ، کامپیوتر و روانشناسی با رعایت اصول حرفه ای آموزش و حفظ کیفیت خدمات آموزشی بمنظور آموزش و تربیت جوانان و اقشار مختلف جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی و کسب وکار آنان تلاش نموده و گام های موثری را برای ارتقاء سطح علم و دانش بردارد.

فعالیت گسترده

در استان خراسان رضوی، از سال 84

با بیش از

6100 هزار دانش پذیر از سراسر ایران

از رادیو خلاق بشنوید

ما را بیشتر بشناسید؛

دوره های فعال موسسه آموزشی خلاقان جوان :

معلومات خود را نامحدود افزایش دهید

دپارتمان حقوق

وکالت، کارگاه‌های حقوقی، سر دفتری و ...

دپارتمان مدیریت

رشته های خاص مدیریتی MBA & DBA

دپارتمان حسابداری

دوره های تخصصی مدیریت مالی

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار